Kontakta oss

Styrelse och nyckelpersoner 2020-21

Sveriges Korsordsmakare Övergripande kontakt
Åsa Bodell Ordförande
Helene Skott Sekreterare
Ulrika Ressar Kassör
Ulf Hyltén-Cavallius Ledamot
Håkan Pettersson Ledamot
Hanna Nicklasson Suppleant
Anna Hagberg Suppleant
Per-Enar Hedlund Valberedning
Marie Pettersson Egnell Valberedning
Börje Engholm Revisor
Agneta Bulér Revisorsuppleant